VOOR WIEWe bieden opvang aan voor kinderen jongeren met ADHD en Autisme en aanverwante beperkingen in het spectrum.
Ieder kind is uniek en heeft zijn haar kwaliteiten en talenten en daar gaan we samen naar op zoek.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zichzelf kan zijn en zich thuis voelt bij ons in de opvang.
En Bij Britt is er alles op gericht om elkaar te ontmoeten .
Vaak hebben kinderen met een beperking weinig of geen vrienden doordat ze op een andere plaats naar school gaan. Of afwijkend gedrag vertonen wat andere kinderen niet begrijpen.
Bij ons kan uw kind nieuwe sociale contacten opdoen en samen leuke activiteiten te ondernemen.
Dit stimuleren we door gebruik te maken van Geef me de 5 en de Triple P methode het positief benaderen van het kind/Jongere.
Door samen te creatief te zijn ervaart dat hij/zij mooie dingen kan maken en zo meer zelfvertrouwen krijgen
Ook vinden wij het bieden van rust regelmaat en structuur belangrijk.
We werken met pico bord en hebben een dag planning bevorderen de zelfredzaamheid en bieden zo nodig hulp.
Er wordt samen met u als ouder een begeleidingsplan opgesteld met doelen waar aan gewerkt wordt
Verder zijn de huisregels met pictogrammen aangeduid voor kinderen met ASS 
Alles is gebaseerd om samen een leuke tijd te  beleven.
En daarvoor zetten wij ons volledig voor in.
 
 
                                                                           Afbeelding invoegen