PRIVACY

 Privacywetgeving Bij Britt.docx
Bij Britt hecht veel waarde aan uw privacy. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die wij over u hebben vertrouwelijk behandeld worden. Verder zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacy wet geving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.
                                                                                                                                  

Bescherming privacy
Bij Britt werkt volgens onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens .
zo nodig vragen we u schriftelijke toestemming voor gegevensverwerking die verstuurd wordt per post of persoonlijk overhandigd zal worden. Bij Britt zal geen persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken .de privacyverklaring van Bij Britt is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG daaraan stelt.

Verzamelen Gegevens.
Bij Britt verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Indien mogelijk worden alle gegevens door ouders aangeleverd .Wanneer u niet in staat bent zelf alle benodigde gegevens aan te leveren ,zal Bij Britt met toestemming van u proberen de benodigde gegevens op te vragen bij betrokken partijen.

Beveiliging van uw gegevens
Bij Britt zorgt ervoor dat gegevens van u beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Wijziging & Inzage van uw gegevens.
Als u vragen en of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact opnemen via contactgegevens dier op deze website vermeld staan. Client heeft recht op inzage in persoons gegevens.
en ouders verzorgers kunnen  inzage over welke persoonsgegevens wij van Client hebben en wat wij daarmee doen .Indien nodig verbeteren van fouten in persoonsgegevens die wij van Client hebben. Het wissen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben .Intrekken toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van Client waarvoor wij uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen. Een bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van client hebben.

Klachten 
Bent u niet tevreden over onze diensten ? Kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens een instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende privacy wetgeving.
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u een klacht indient.

Invoering 
Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25-5-2018 in werking.
Klachten Afhandeling 
Als er klachten zijn kunt u op een rustig moment dit bespreken met Britt en Geert daarna kunnen we samen een afspraak plannen om dit nader te bespreken samen met ouders /verzorgers Als u een officiĆ«le klacht in wil dienen kan dit via klachtenportaal Solopartners hier zijn wij bij aangesloten www.solopartners.nl deze gaat dan de klacht onderzoeken er wordt gebeld gemaild hierover door Bij Britt Schijft u een duidelijk verslag van de klacht