MISSIE & VISIE

 Visie

En vindt dat oprechte aandacht voor de hulpvrager essentieel is.
Uw hulpvraag centraal staat en u de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt.

In deze maatschappij wordt steeds meer verwacht en als dit afwijkt en kan dit problemen opleveren in het dagelijks leven.

Graag bieden wij hulp en ondersteuning aan op maat naar uw wens en mogelijkheden
Door samen op zoek te gaan naar uw interesses en kwaliteiten ontdekt u andere kanten
en dit versterkt het gevoel van eigenwaarde.
Wij gaan er vanuit dat ieder mens uniek is en zijn/haar kwaliteiten heeft.

Missie.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan voor jong en oud.
Daarbij hanteren wij de volgende waarden.